W3C XHTML
W3C CSS2
ANY BROWSER
 

 

 

Szkic wykładu (sem.I)

Szkic wykładu (sem.II)

Program przedmiotu, zasady zaliczania (sem. I)

Przykładowe kolokwia (sem.I)

Przykładowy zestaw egzaminacyjny (sem.II)

 

 

Uwagi dotyczące egzaminu:


Na egzamin należy przyjść z dokumentem tożsamości.
W trakcie egzaminu telefony są wyłączone i schowane, nie używamy kalkulatorów, nie wolno korzystać z żadnych wzorów.
Piszemy tylko na kartkach przygotowanych przez wykładowcę.