W3C XHTML
W3C CSS2
ANY BROWSER
 

.

 Literatura:

  1. K.Lisiecki - Elementy algebry i geometrii analitycznej, wyd. Scire, Łódź, 2012
  2. K.Lisiecki - Zbiór zadań z matematyki dla studentów, wyd. Scire, Łódź, 2013.
  3. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas - Algebra liniowa 1. Definicje, twierdzenia, wzory. Wyd. GiS, Wrocław, 2002
  4. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas - Algebra liniowa 1. Przykłady i zadania. Wyd. GiS, Wrocław, 2002
  5. J. Klukowski, I. Nabiałek - Algebra dla studentów, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1999
  6. http://wazniak.mimuw.edu.pl
  7. K.F. Riley, M.P. Hobson, S.J. Bence - Mathematical methods for physics and engineering, Cambridge University Press, 2003

 Terminy poprawiania kolokwiów w sesji zimowej

24.01.2018r. godz. 12.00 sala E-106

31.01.2018r. godz. 12.00 sala E-106

14.02.2018r. godz. 12.00 sala E-106

Program przedmiotu, zasady zaliczania

Szkic wykładu 

Aneks do wykładu - Liczby zespolone

Przykładowe kolokwia

 

Wyniki poprawy z dnia 15.02.2018r.:

kierunek SSIB
Kol. nr 1:
Bąk M.              3
Sidoruk J.     do zal. geometria
Śmiechowicz M.             3
Badziak M.                   3
Dziedzic K.                    3

Kol. nr 2:
Brodecki M.       do zal. liczby zespolone
Adamiak W.             3-
Badziak M.                   3
kierunek ET gr. 5-6
Kol. nr 1:
Pietrzak P.               3

Kol. 2:
Wróblewski A.              3

kierunek AiR gr. 3-4
Kol. nr 1:
Karczewski C.               3-
Piękny M.       do zaliczenia geometria
Kozłowski R.              3

Kol. nr 2:
Piękny M.             3
Kozłowski R.              3

kierunek Informatyka
Kol. nr 1:

Motylewski M.       do zal. liczby zespolone
Kawczyński M.               3
Pozostałe osoby niestety nie zaliczyły :(

Wyniki poprawy z dnia 31.01.2018r.:

kierunek SSIB
Kol. nr 1:
Wardęga D.            3
Bąk M.        do zaliczenia macierze i układy równań
Śmiechowicz M.     do zaliczenia geometria

Kol. nr 2:
Midor D.                3
Wojtera A.             3
Adamiak W.            3
Śmiechowicz M.           3

kierunek AiR
Kol. nr 1:
Złotocha M            3
Piękny M.     do zaliczenia geometria
Kowalewski P.            3
Kozłowski R.     do zaliczenia  teoria
Wiktor T.              3-
 

Kol. nr 2:
Majewski A.                 3
Zawada M.                 3
 

Kierunek ET
Kol. nr 1:
Popowski P.           3-
Pietrzak P.           do zaliczenia teoria
 

Kol. nr 2:
Stawicki M.             3,5
Karczewski C.             3
Popowski P.         3-
Przybył P.         3-
Wypijewski S.             3
Badek A.       do zalicznia liczby zespolone
Oblizajek P.        3

Pozostałe osoby niestety nie zaliczyły :(

 

 

Wyniki poprawy z dnia 24.01.2018r.:

kierunek SSIB
Kol. nr 1:
Śmiechowicz M.           do zaliczenia teoria i geometria

Kol. nr 2:
Sidoruk J.                 3
Kikowski P.                3,5

kierunek AiR
Kol. nr 1:
Złotocha M.         do zaliczenia teoria
Maciołek M.                3

Kol. nr 2:
Maciołek M.                    3
Olejnik K.                3-
Kociołek M.                  4
Majewski A.     do zaliczenia przekształcenia liniowe
Cybula S.      do zaliczenia przekształcenia liniowe
Piekny M.       do zaliczenia postać tryg. liczb zespolonych i przekształcenia iniowe

Kierunek Informatyka
Kol. nr 1:
Wereszka S.                3

Kierunek ET
Kol. nr 2:
Serafin J.            3

Pozostałe osoby niestety nie zaliczyły :(

Wyniki kolokwium nr 2 grupa I-15
Wereszka S.                     3,5
Gortat Maciej                 3-
Baran M.                          3,5
Kawczyński M.                  3
Patyk K.                             3-
Rybowski R.                     3
Czajkowski P.      do zaliczenia działania na l. zespolonych w postaci tryg.

Wyniki poprawy kolokwium nr 2 SSIB gr. 3-4

Brzeziński A.                 3,5
Wardęga D.             3
Karolewski J.                  3

Pozostałe osoby niestety nie zaliczyły :(

Wyniki kolokwium nr 2 ET gr. 5-6

Jeziorski S.             4,5
Pietrzak P.            3-
Kaczmarek K.            3
Popowski P.    do zaliczenia zad. 2 i 3 (teoria zaliczona)
Stawicki M.    do zal. działania na liczbach zesp. w postaci trygonometrycznej

Pozostałe osoby niestety nie zaliczyły :(

Wyniki kolokwium nr 2 AiR gr. 3-4

Łukaszewicz M.          5
Wilk J.                  5
Kania M.              4,5
Ścibiorek M.         4,5
Piasecki A.           4+
Białecki M.             4-
Grochowski K.         4-
Włodarczyk D.          4-
Klażak P.                   3,5
Lech A.                    3,5
Złotocha M.              3
Białoń P.                  3
Wiktor T.                  3,5
Adasiak R.                3
Rajski M.                      3
Nogański M.                3
Włodarczyk H.          do zaliczenia teoria
Olejnik K.         do zaliczenia liczby zespolone
Kociołek M.            do zaliczenia  liczby zespolone
Maciołek M.            do zaliczenia liczby zespolone i teoria
Kozłowski R.               do zaliczenia teoria
Cybula S.          do zaliczenia liczby zespolone i teoria
Piękny M.          do zaliczenia liczby zespolone i teoria

Pozostałe osoby niestety nie zaliczyły :(

 

Wyniki kolokwium nr 2 SSIB gr. 3-4

Kaźmierczak K.               5-
Makowski M.                  4,5
Leśniowski W.               4,5
Skrzypczyk M.                  4,5
Żyłka M.                             4,5
Krupa K.                           4-
Bartczak M.                         4
Dziedzic K.                          4-
Skoczylas B.                    3,5
PIechota K.                      3
Rusin B.                           3
Adamiak W.                 do zaliczenia teoria
Kikowski P.                do zaliczenia teoria
Karolewski J.                do zaliczenia teoria
Nowak M.                do zaliczenia  liczby zespolone i teoria
Badziak M.            do zaliczenia  liczby zespolone
Wardęga  D.            do zaliczenia  liczby zespolone
Sidoruk J.            do zaliczenia  liczby zespolone
Midor D.            do zaliczenia  liczby zespolone
Brzeziński A.            do zaliczenia  liczby zespolone

Pozostałe osoby niestety nie zaliczyły :(

 

Wyniki poprawy kol. nr 1:

Grupa SSIB 1-2
Zygier W.                  4
Materkowska K.          4-
Włostowska S.            4
Karlikowski M.             3,5
Olczyk M.                      3,5
Sztandur M.                3,5
Niedźwiedzki R.           3,5
Hryniewicz P.               3- 

Grupa I-15
Gortat M.                  3
Patyk K.                   3-
Motylewski M.            3

Grupa ET 5-6
Przybył M.                  3
Oblizajek P.              3-
Kaczmarek K.             3-
Dzięgielewski M.        3
Wypijewski S.            3-
Badek A.                    3
Malicki M.              do zaliczenia teoria
Karczewski C.              do zaliczenia teoria
Skwark F.              do zaliczenia teoria
Serafin J.                do zaliczenia teoria

Grupa SSIB 3-4
Nowak M.                 4
Kikowski P.             3,5
Makowski M.            4-
Rusin B.                   4-
Brzeziński A.              3,5
Piechota K.                  3
Skrzypczyk M.               3,5
Kaźmierczak K.           3,5
Skoczylas B.               4
Krupa K.                    4
Leśniowski W.             4
Żyłka M.                     3
Karolewski J.                  3
Wardęga D.                do zaliczenia macierze i teoria
MIdor D.              do zaliczenia teoria
Adamiak W.              do zaliczenia teoria
Szymczak B.                    do zaliczenia geometria i teoria

Pozostałe osoby niestety nie zaliczyły :(

 

Wyniki kol. nr 1 grupa ET6:

Stawicki M.                4,5
Jeziorski S.                  3
Bodek A.        do zaliczenia teoria
Kaczmarek K.     do zaliczenia teoria
Popowski P.      do zaliczenia teoria
Wypijewski S.    do zaliczenia teoria i geometria
Dzięgielewski M.     do zaliczenia teoria i geometria
Przybył M.   do zaliczenia teoria i geometria

Pozostałe osoby niestety nie zaliczyły :(