W3C XHTML
W3C CSS2
ANY BROWSER
 

 Terminy egzaminów/poprawy kolokwiów w sesji zimowej

25.01.2018r. (czwartek) godz.10.00 sala E-2 (bud. A-10)

1.02.2018r. (czwartek) godz. 10.00 sala E-2 (bud. A-10)

15.02.2018r. (czwartek) godz. 10.00 sala E-2 (bud. A-10)

Uwagi dotyczące egzaminu:

Na egzamin należy przyjść z dokumentem tożsamości.
W trakcie egzaminu telefony są wyłączone i schowane, nie używamy kalkulatorów, nie wolno korzystać z żadnych wzorów.
Piszemy tylko na kartkach przygotowanych przez wykładowcę.

Literatura:
A.Just i inni - Matematyka dla studentów politechnik, wyd. PŁ, 2012, Łódź
K.Lisiecki - Elementy algebry i geometrii analitycznej, wyd. Scire, 2012, Łódź

K.Lisiecki - Rachunek całkowy dla studentów, wyd. Scire, 2013, Łódź
K. Lisiecki - Zbiór zadań z matematyki dla studentów, wyd. Scire, 2013, Łódź

 

Wejściówka na kol. nr 2

Szkic wykładu sem.II

Wyniki egzaminu po sem.II (z dnia 15.02):

Tomaszewski F.           3-

Wyniki egzaminu "połówkowego" z dnia 15.02.2018r.:

Klimek P.         3,5
Jabłecka A.         3-
Pozostałe osoby niestety nie zaliczyły:(

Wyniki poprawy kolokwium (z dnia 15.02.2018r.)

Płoszajski S.             3-
Łazorczyk M.             3-
Bendowski K.               3
 

Wyniki egzaminu "połówkowego" z dnia 1.02.2018r.:

Huda M.                  4
Garczyński W.          3,5
Fornalek M.              3,5
Olszyński S.              3
Olszewska J.             3
Stec A.                         3-

Pozostałe osoby niestety nie zaliczyły :(

Wyniki poprawy kolokwium (z dnia 1.02.2018r.) - zaliczyły następujące osoby:

Owczarek A.       3-
Stawowska J.       3-
Bendowski K.            3
Bieniek W.      do zaliczenia: z kol. nr 1 - zadania 1,2 i 5; z kol. nr 2granice ciągów i asymptoty

Pozostałe osoby niestety nie zaliczyły :(

 

Wyniki egzaminu "połówkowego":

Piestrzeniewicz M.                 4-
Jaskuła D.                3

Pozostałe osoby niestety nie zaliczyły :(
 

Wyniki poprawy kolokwium (z dnia 25.01) - zaliczyły następujące osoby:

Jabłecka A.  
Stelmasiak D.
Olszewska J.
Łazorczyk M.
Bendowski K.     do zaliczenia asymptoty i pochodne
Płoszajski S.    do zaliczenia zad. 1 i 2
Owczarek A.            do zaliczenia macierze i układy równań

Pozostałe osoby niestety nie zaliczyły :(

 

Wyniki kolokwium nr 2:

Huda M.                         5
Piestrzeniewicz M.         3,5
Kosik K.                      3,5
Klimek P.                      3
Fornalek M.               3
Olszyński S.              3
Garczyński W.             3
Jaskuła D.                  3
Stec A.                         3
Olszewska J.               3-
Stawowska J.         do zaliczenia macierze i układy równań

Pozostałe osoby niestety nie zaliczyły :(

 

Wyniki poprawy kolokwium nr 1:

Jabłecka A.                   3
Olszewska J.               3,5
Stelmasiak D.              3,5
Jaskuła D.                    3
Płoszajski S.                3
Owczarek A.                  3
Klimek P.                      3
Maciejczak D.             do zaliczenia granice funkcji i asymptoty
Stec A.                        do zaliczenia asymptoty
Stawowska J.           do zaliczenia pochodne

Pozostałe osoby niestety nie zaliczyły :(

 

Wyniki kolokwium nr 1:

Huda M.              4
Fornalek M.              4
Olszyński S.             3,5
Kosik K.                   3
Garczyński W.          3
Olszewska J.         do zaliczenia asymptoty
Stelmasiak D.      do zaliczenia pochodne

Pozostałe osoby niestety nie zaliczyły :(

 

Uwagi dotyczące egzaminu:

Na egzamin należy przyjść z dokumentem tożsamości.
W trakcie egzaminu telefony są wyłączone i schowane, nie używamy kalkulatorów, nie wolno korzystać z żadnych wzorów.
Piszemy tylko na kartkach przygotowanych przez wykładowcę. 

PYTANIA TEORETYCZNE NA EGZAMIN