W3C XHTML
W3C CSS2
ANY BROWSER
 

 

 

Literatura:

K.Lisiecki - Elementy algebry i geometrii analitycznej, wyd. Scire, 2012, Łódź

K.Lisiecki - Rachunek całkowy dla studentów, wyd. Scire, 2013, Łódź

K.Lisiecki - Zbiór zadań z matematyki dla studentów, wyd. Scire, 2013, Łódź

A.Just i inni - Matematyka dla studentów politechnik, wyd. PŁ, 2012, Łódź

K. Dobrowolska, W. Dyczka, H. Jakuszenkow - Matematyka dla studentów studiów technicznych cz. 1

K. Dobrowolska, W. Dyczka, H. Jakuszenkow - Matematyka dla studentów studiów technicznych cz. 2

Szkic wykładu sem.I

Szkic wykładu sem.II

Przykładowe kolokwium nr 2