W3C XHTML
W3C CSS2
ANY BROWSER
 

 

 

Literatura:
A.Just i inni - Matematyka dla studentów politechnik, wyd. PŁ, 2012, Łódź

K.Lisiecki - Elementy algebry i geometrii analitycznej, wyd. Scire, 2012, Łódź
K.Lisiecki - Rachunek całkowy dla studentów, wyd. Scire, 2013, Łódź
K.Lisiecki - Zbiór zadań z matematyki dla studentów, wyd. Scire, 2013, Łódź


 

 

 

Przykładowe kolokwia ze Wstępu do analizy matematycznej

Przykładowe kolokwium nr 1 z matematyki sem. 1

Przykładowe kolokwium nr 2 z matematyki sem. 1

Tematy egzaminacyjne sem. I

Tematy egzaminacyjne sem. II