W3C XHTML
W3C CSS2
ANY BROWSER
 

 

Sztuka nauczania jest tylko sztuką rozbudzania ciekawości w młodych duszach po to, aby następnie ją zaspokajać, ciekawość zaś żywa jest i zdrowa tylko w umysłach szczęśliwych. Wiadomości, które gwałtem wpycha sie do umysłu, tłumią go i duszą. Żeby przetrawić naukę, trzeba przełykać ją z apetytem

Anatol France (1850)   

Jeśli jesteś moim studentem znajdziesz tu  ważne terminy,  obowiązujący zakres materiału oraz przykładowe zadania na kolokwia i egzaminy, prace kontrolne i wyniki  

 

 Konsultacje w sesji letniej 2018/2019:

3.07 (środa) 11.00-13.00
9.07 (wtorek) 11.00-13.00
11.09 (środa) 13.00-14.30
18.09 (środa) 9.00-10.30

pokój 512 (bud. C-3, CMF )