W3C XHTML
W3C CSS2
ANY BROWSER
 

 

Sztuka nauczania jest tylko sztuką rozbudzania ciekawości w młodych duszach po to, aby następnie ją zaspokajać, ciekawość zaś żywa jest i zdrowa tylko w umysłach szczęśliwych. Wiadomości, które gwałtem wpycha sie do umysłu, tłumią go i duszą. Żeby przetrawić naukę, trzeba przełykać ją z apetytem

Anatol France (1850)   

Jeśli jesteś moim studentem znajdziesz tu  ważne terminy,  obowiązujący zakres materiału oraz przykładowe zadania na kolokwia i egzaminy, prace kontrolne i wyniki  

 

 Terminy konsultacji w sesji letniej  2016/2017

poniedziałek 26.06 godz.  11.00-12.30  p. 512 CMF

poniedziałek 3.07 godz.  11.00-12.30  p. 512 CMF

środa 6.09 godz.  9.00-10.30  p. 512 CMF

środa 13.09 godz.  9.00-10.30  p. 512 CMF