W3C XHTML
W3C CSS2
ANY BROWSER
 

 

Sztuka nauczania jest tylko sztuką rozbudzania ciekawości w młodych duszach po to, aby następnie ją zaspokajać, ciekawość zaś żywa jest i zdrowa tylko w umysłach szczęśliwych. Wiadomości, które gwałtem wpycha sie do umysłu, tłumią go i duszą. Żeby przetrawić naukę, trzeba przełykać ją z apetytem

Anatol France (1850)   

Jeśli jesteś moim studentem znajdziesz tu  ważne terminy,  obowiązujący zakres materiału oraz przykładowe zadania na kolokwia i egzaminy, prace kontrolne i wyniki  

 

Uwaga:

 

Dodatkowy egzamin poprawkowy z Matematyki (Analizy matematycznej) po sem. I dla kierunków SSIB, IBP oraz Transport (sem. III) odbędzie się w dniu 16.05.2019r. (czwartek) o godzinie 17.15 w sali E-5 w budynku WEEIA.

W  tym terminie zapraszam również na poprawę kolokwiów z Algebry.

 Konsultacje w semestrze letnim 2018/2019:

poniedziałki 8.30-10.00

pokój 512 (bud. C-3, CMF )